Voordelen spaarhypotheek

Voordelen spaarhypotheek

Nu heb je na lang overwegen eindelijk besloten de woning van je dromen te kopen. Je moet echter één en ander ook financieren, en zodoende dat je in de toekomst niet in financiele problemen komt.

Je wilt namelijk geen enkel risico lopen en zekerheid hebben dat je zuurverdiende geld goed wordt besteed. Dan kun je kiezen voor de spaarhypotheek. Deze hypotheek bestaat uit twee delen. De hypothecaire lening en de spaarverzekering.

De spaarhypotheek biedt de garantie dat de woning na looptijd volledig is afgelost. Je loopt dus niet het risico dat er na looptijd een restschuld overblijft.

Belasting

Omdat je maandelijks rente betaalt over de uitstaande spaarhypotheek en deze lening over de looptijd niet verandert, mag je dit bedrag ook maandelijks aftrekken van de belasting. Via de belastingdienst kun je regelen dat dit maandelijkse bedrag op je rekening wordt gestort. Je lost op de hypotheeklening niets af en daarom kun je hiervan gebruik maken totdat de looptijd afloopt. Je benut dus maximaal de regeling van de belastingdienst. Een hoge rente levert eveneens een hoge aftrek op. Tevens bouw je met de spaarverzekering van de spaarhypotheek belastingvrij vermogen op. Dit vermogen zal pas dan belastbaar zijn als de volledige hypotheeklening is afgelost en dus de woning jou bezit is geworden.

Rendement en risico

Gedurende de looptijd van de spaarhypotheek heb je altijd inzicht in de groei van je spaarpotje danwel het kapitaalvermogen. Je spaart binnen de spaarhypotheek namelijk met een gegarandeerd rendement. Dit percentage is even hoog als de hypotheekrente. Omdat de spaarhypotheek gebaseerd is op inleg en rente op rente, is het onmogelijk dat je spaarpotje in waarde afneemt. In tegenstelling tot een beleggingshypotheek neemt de waarde dus alleen maar toe. Mocht een verhoging van het rentepercentage optreden, dan wordt dit deels gecompenseerd door een verlaging spaarverzekeringspremie. Dit heeft een nivellerend effect zodat tijdens financieel onrustige tijden de lasten nagenoeg gelijk blijven.

Uitkering bij leven

Bij tussentijdse beëindiging van de spaarhypotheek wordt het volledig opgebouwde spaarpotje uitbetaald, behoudens enige afkoopkosten. Mocht onverhoopt één van de partners komen te overlijden dan wordt de openstaande hypotheekschuld door de levensverzekering afbetaald. Zodoende wordt de nabestaande niet meer belast door hypotheeklasten. Nadat de looptijd van dertig jaar is verstreken keert de verzekering binnen de spaarhypotheek de opgebouwde waarde uit aan de hypotheekverstrekker. Dan is de volledig verschuldigde hypotheeklening afgelost en is de woning feitelijk jou bezit geworden.

Aandachts-punten

Vraag voor de maandelijkse bijdrage door de belastingdienst het formulier “Voorlopige teruggaaf” aan. Zodoende worden je maandelijkse lasten gedempt. Je kunt er dan voor kiezen het volledige bedrag vooraf per maand op je rekening gestort te krijgen of een deel daarvan.

Ga vooraf ook shoppen bij verschillende aanbieders van spaarhypotheken. Via internet kun je gemakkelijk inzicht krijgen in rentepercentages en voorwaarden. Indien je een spaarhypotheek afsluit, wees dan zeker dat de hypotheek binnen de Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) valt.

Het valt niet aan te bevelen om over te stappen naar een andere hypotheekaanbieder. Er wordt immers met de spaarhypotheek belegd. Deze aandelen moeten worden verkocht. Naast dat je afkoopkosten moet betalen bij de eerste aanbieder, krijg je daarom ook te maken met oversluitkosten en provisies. De voordelen die je hebt bij de nieuwe hypotheek aanbieder worden teniet gedaan door de bijkomende kosten. Je bent dus praktisch altijd gebonden aan één en dezelfde hypotheek maatschappij. Selecteer en maak een verstandige keus is het devies.

Copyright 2018 spaar-hypotheek.info